Share
 

Davet

Değerli Meslektaşlarım,

İstanbul, değişik medeniyetlere başkentlik yapmış, dün olduğu gibi bugün de dünyanın en kadim ve en güzel şehirlerinden biridir. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul’un bu tarihî rolüne uygun bir anlayışla, belirli aralıklarla Uluslararası Medeniyet Kongreleri düzenleyecektir. Mezkûr çerçevede, kongrelerin ilki 17-19 Ocak 2014 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. İlk kongrenin amacı “medeniyet” kavramını, değişik kültür havzalarında, tarihî ve tahlilî açılardan farklı yönleriyle ele almak ve incelemektir. Söz konusu amacın gerçekleştirilmesi, hiç şüphesiz tüm insanlığın günümüzde yaşadığı medeniyet merkezli bunalımlarının tespit, teşhis ve çözümünde yol gösterici olacaktır. İstanbul’un tarihî vicdanı ve idrakinde mahfuz tecrübenin bu yol göstericilikte öncü bir rol üstleneceği muhakkaktır.

Üniversitemizce “medeniyet” konusunda düzenlenecek bu ilk kongre ile İstanbul’un eşsiz tarihî mirası ve doğal güzelliğinde heyecan verici, unutulmaz bir bilimsel etkinlik gerçekleştirilecektir. Bu bilgiyi paylaşmak ve bu heyecanı birlikte yaşamak için danışma ve düzenleme kurulu adına sizleri İstanbul’a, Uluslararası Medeniyet Kongresi’ne katılmaya davet ediyorum.

Saygılarımla…

Prof. Dr. Hamit OKUR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü